קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

 

את קולקציית הזהב 14K ניתן למצוא בסניפים:

צפון- גרנד קניון, קריון, קניון חיפה, קניון הצפון נהריה, נוף הגליל, ביג כרמיאל, לב המפרץ, חוצות כרמיאל, קרית אתא, יוקנעם, ביג נצרת, עמק סנטר עפולה, ביג טבריה, איקאה צפון,

קרית שמונה, ביג ירכא, ארנה נהריה, מעלות תרשיחא

דרום/שפלה- בת ים, קניון הנגב, חולון, מרכז סימול, רוטשילד, קניון הזהב, ביג ב"ש, מרכז גירון, סיטי אשדוד, דימונה, שער ראשון, קרית גת, ערד, חוצות אשקלון, גרנד ב"ש, נתיבות,

   ביג אשדוד, ראשונים, באר יעקב

ירושלים/מרכז- אדומים, איילון, עזריאלי, קניותר, מלחה, רחובות, גבעתיים, הדר, ת.מרכזית ירושלים, פסגת זאב, הראל, מודיעין, דיזינגוף סנטר, ממילא, ביג בית שמש, רמלה

שרון- לב חדרה, רננים, קניון ערים, סביונים, הוד"ש, הקניון הגדול, קניון השרון, סירקין, קרית אונו, ג'י כפ"ס, דרורים, אורות, עיר ימים, גנים, שבעת הכוכבים, שפיר סנטר ראש העין

 

 

תקנון מבצע תכשיט שלישי מתנה - בסניפים

 1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

 1. תקופת המבצע

2.1     מיום 1.4.24 ועד ליום 30.4.24 יתקיים מבצע "בכל קניית שני תכשיטים תקבל הלקוחה תכשיט שלישי במתנה! מבין כל התכשיטים המשתתפים במבצע" בסניפי רשת מגנוליה (להלן: "המבצע").

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

 1. תנאי המבצע

3.1     המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2     תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים ברשת מגנוליה, שאינם תכשיטי מבצע, ואשר נמכרו במחירו המלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: שעונים, אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ, הצטרפות למועדון, רכישת שוברי קניה ו/או כרטיסי מתנה ( (Gift Cardשהונפקו ע"י מגנוליה וכו'. 

3.3     במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוח, הרוכש באחד מסניפי רשת מגנוליה שני תכשיטים המשתתפים במבצע, לקבל תכשיט נוסף אחד מהתכשיטים הנמכרים באותו הסניף, הזול מבין השלושה, במתנה.

3.5     למען הזהירות מובהר כי המבצע יחול רק בכפולות של שלושה תכשיטים המשתתפים במבצע (כלומר, שלושה תכשיטים, שישה תכשיטים, תשעה תכשיטים וכן הלאה). ככל והלקוח ירכוש תכשיט רביעי המשתתף במבצע, יהיה זה במחיר מלא. במקרה כזה הלקוח זכאי לרכוש שני תכשיטים נוספים המשתתפים במבצע ולקבל הנחה בגובה 100% על התכשיט השלישי בהתאם לתנאי המבצע כמפורט בתקנון זה.

3.6     ההנחה, במסגרת המבצע, תחושב באופן אוטומטי כך שהלקוח ייהנה מההנחה המקסימלית האפשרית בגין הרכישה שביצע, כמפורט כדלקמן:

         3.6.1 בעת רכישת שלושה תכשיטים המשתתפים במבצע יקבל הלקוח במתנה את התכשיט הזול מבין שלושת התכשיטים שיירכשו באותה עסקה, וישלם מחיר מלא בגין שני התכשיטים היקרים מבין שלשת התכשיטים.

         3.6.2 כאשר מספר התכשיטים הנרכש באותה עסקה עולה על הכמות המינימלית להחלת המבצע (קרי, מעל לשלושה תכשיטים המשתתפים במבצע) וקיימת שונות בין מחירי התכשיטים, ידורגו התכשיטים לפי עלותם (מהיקר לזול) והלקוח יקבל הנחה בגובה 100% על עלות התכשיט אשר דורג שלישי אחרי שני התכשיטים שמחירם הוא היקר ביותר מבין התכשיטים שדורגו. כלומר, ההנחה תינתן על המוצר השלישי בדירוג העלות ולא על המוצר הזול ביותר בקבוצת המחירים בסל הרכישה. בעת רכישה בכפולות יבוצע תהליך דירוג דומה והכל תוך שמירה על עקרון הענקת ההנחה המקסימלית ללקוח.

         לדוגמא, בעת רכישת ארבעה תכשיטים המשתתפים במבצע שעלותם: 400 ש"ח, 300 ש"ח, 200 ש"ח ו-100 ש"ח התשלום הכולל בגין הרכישה יעמוד על 800 ש"ח, והמוצר אשר יינתן במתנה הוא התכשיט בגובה 200 ש"ח.

         בעת רכישת שישה תכשיטים המשתתפים במבצע שעלותם: 600 ש"ח, 500 ש"ח, 400 ש"ח, 300 ש"ח, 200 ש"ח ו-100 ש"ח יעמוד התשלום הכולל בגין הרכישה על 1,600 ש"ח והתכשיטים אשר בגינם תינתן הנחה בגובה 100% הינם התכשיטים שעלותם 400 ש"ח ו-100 ש"ח.

3.7     אין כפל מבצעים או הנחות.

3.8     ניתן להשתתף במבצע באמצעות שימוש בשוברי קניה ובשוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה בגין קניה קודמת ו/או אחרים רק בסניפי הרשת של מגנוליה.

3.9     קבלת מוצר שלישי במתנה על פי תנאי מבצע זה תוכל להיעשות אך ורק באותו הסניף בו נרכשו שני התכשיטים הראשונים במחיר מלא, ובמעמד קניית שני התכשיטים הראשונים באותו הסניף. לא ניתן יהיה לקבל תכשיט שלישי במתנה שלא במעמד רכישת שני התכשיטים האחרים ו/או לפצל את הרכישה ו/או קבלת המתנה למועדים או סניפים שונים.

3.10   במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת מוצרים/תכשיטים אשר המק"ט שלהם מתחיל באות "O".

3.11 במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת שעונים.

3.11   המבצע אינו כולל תכשיטים בקטגוריית ה- "Sale" ו/או ה-"Outlet".

 1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

לצפייה במדיניות החלפות והחזר כספי בסניפים לחץ כאן.

 1. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 1. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחויבים. 

6.3     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.4     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

 

 

מגוון תכשיטים ב-30% הנחה-עמותת "שתילים"

 1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

2. תקופת המבצע

2.1.    בתקופה שתחל ביום 28.3.24 ועד לסיום המבצע ביום 13.4.24 יתקיים מבצע בסניפי מגנוליה, המקנה ללקוחות מגנוליה המציגים שובר הנחה של עמותת "שתילים" 30% הנחה על מגוון תכשיטים המשתתפים במבצע בקטגוריה זו בלבד (להלן - "המבצע").

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

 1. תנאי המבצע

3.1.    המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2.    תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים ברשת מגנוליה, ונמכרים במחיר מלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: קטגורית זהב, שעונים,  אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ וכו'. 

3.3     במסגרת המבצע, כל לקוח זכאי לרכוש תכשיט ממגוון התכשיטים המשתתפים במבצע ב-30% הנחה בקטגוריה זו בלבד מהפריט הראשון, ובהצגת שובר שהונפק ע"י העמותת "שתילים" בלבד.

3.4.    אין כפל מבצעים או הנחות.

3.5     המבצע יערך בהתאם לתקופת המבצע.  

3.6.    ניתן לממש במסגרת המבצע שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

3.7      במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת תכשיטים אשר המקט שלהם מתחיל באות "O".

3.8     המבצע אינו כולל תכשיטים בקטגוריית הזהב.

3.9     במסגרת המבצע ניתן לממש הטבות הצטרפות או הטבת יום הולדת.

3.10   במסגרת המבצע ניתן לצבור נקודות ולממש נקודות.

3.11   המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

 1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

לצפייה במדיניות החלפות והחזר כספי באתר לחץ כאן

 1. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 1. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.3     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.4     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.5     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

 

 

מחזיקי מפתחות ב9 ש"ח במקום 39 ש"ח

1.תוקף המבצע 7.4-7.5.24 או עד גמר המלאי.

2.מלאי מינימום 1000 יח'.

3.המבצע תקף בסניפים בלבד.

4.על הדגמים המשתתפים במבצע  O02610, O02609, O02608 בלבד.

5. לא ניתן לממש עם הטבת הצטרפות או הטבת יום הולדת.

6.אין כפל מבצעים- לא יכול להיכלל במחיר המוזל הרשתי.

7.ללא החלפה, אחריות והחזר כספי.