שרשרת שם כיתוב בערבית בעיטור לב וזרקונים בציפוי זהב