שרשרת שם כסף בערבית בעיטור לב וזרקונים

מקסימום 8 תווים