מועדון לקוחות

 הצטרפי למועדון הלקוחות:

צבירת נקודות בשווי 10% מסכום התשלום בפועל

הנקודות ניתנות למימוש בצבירת 40 נקודות ומעלה

הטבת ההצטרפות הינה למימוש חד פעמי וניתנת למימוש שבועיים ממועד ההצטרפות ועד שלושה חודשים

תקף בסניפי הרשת, אינו תקף למימוש באתר

כל האמור בכפוף לתקנון

 

תנאי הצטרפות והודעה בדבר איסוף ושימוש במידע אישי
בהזנת פרטיי בטופס ומשלוח בקשת ההצטרפות למועדון הנני:

  • מאשר/ת את הצטרפותי למועדון הלקוחות של קבוצת מגנוליה ומסכימ/ה להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע למועדון הלקוחות (מאגר מידע רשום מספר 700065161). כמו כן אני מאשר/ת את תקנון מועדון הלקוחות המפורסם באתר החברה וזמין לעיון בסניפים ("התקנון").
  • נותנ/ת את הסכמתי לקבלת עדכונים ומידע שיווקי ופרסומי בדרך של דיוור ישיר ובאמצעי מדיה שונים. ידוע לי שאני רשאי/ת לבטל את הסכמתי לקבלת עדכונים ומידע כאמור בכל עת על ידי מתן הודעה בהתאם לדרכי ההודעה המפורטות בתקנון.
  • מאשר/ת כי ידוע לי כי לא חלה עליי כל חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי אך נדרשת לצורך ההצטרפות למועדון או הצטרפות לרשימת הדיוור.
  • מאשר/ת כי ידוע לי ואני מסכימ/ה ומאשר/ת כי המידע שאמסור יישמר וישמש לצרכים שלשמם הוא מבוקש בהתאם לאמור בתקנון.