קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

מגוון תכשיטים ב-35% הנחה ללקוחות מועדון ולמצטרפות חדשות בסניפים נבחרים

המבצע יחול בסניפים נבחרים בלבד!

רשימת הסניפים המשתתפים:

גרנד קניון, קריון, קניון חיפה, קניון הצפון נהריה, נוף הגליל, ביג כרמיאל, לב המפרץ, חוצות כרמיאל, קרית אתא, ג'י יקנעם, ביג פשיין נצרת, עמק סנטר עפולה, ביג פשיין טבריה, איקאה צפון, קרית שמונה, ביג פשיין ירכא, קניון ארנה נהריה ומעלות תרשיחא

 

 

 

  1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

2. תקופת המבצע

2.1.    בתקופה שתחל ביום 11.12.22 ועד לסיום המבצע ביום 13.12.22 יתקיים מבצע בסניפים נבחרים ברשת מגנוליה לחברות מועדון ולמצטרפות חדשות בלבד, המקנה 35% הנחה על מגוון תכשיטים המשתתפים במבצע בקטגוריה זו בלבד (להלן - "המבצע").

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

  1. תנאי המבצע

3.1.    המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2.    תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים ברשת מגנוליה, ונמכרים במחיר מלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: קטגורית זהב K14, אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ וכו'. 

3.3     במסגרת המבצע, כל לקוח מועדון זכאי לרכוש תכשיט ממגוון התכשיטים המשתתפים במבצע ב-35% הנחה בקטגוריה זו בלבד מהפריט הראשון.

3.4.    אין כפל מבצעים או הנחות.

3.5     המבצע יערך בהתאם לתקופת המבצע ובסניפים המשתתפים בלבד כפי שרשומים מעלה!

3.6.    ניתן לממש במסגרת המבצע שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

3.7      במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת תכשיטים אשר המקט שלהם מתחיל באות "O".

3.8     המבצע אינו כולל תכשיטים בקטגוריית הזהב 14K.

3.9     במסגרת המבצע ניתן לממש הטבות הצטרפות או הטבת יום הולדת.

3.10   במסגרת המבצע ניתן לצבור נקודות ולממש נקודות.

3.11   המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

  1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

לצפייה במדיניות החלפות והחזר כספי באתר לחץ כאן

  1. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

  1. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.3     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.4     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.5     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.