הצטרפות למועדון לקוחות

* על מנת שהנקודות יצברו לזכותך, לאחר ביצוע ההזמנה ישלח מייל אישור הזמנה ובו לינק לצורך השלמת הרישום למועדון, יש למלא את הפרטים הרלוונטים.
* ידוע לי כי לצורך הצטרפותי למועדון הלקוחות עליי לאשר ולהסכים לתנאי ההצטרפות וההודעה בדבר איסוף ושימוש במידע אישי כמפורט בעמוד מועדון הלקוחות – My Magnolia המופיע בכתובת www.magnolia.co.il/my-magnolia