מדיניות החזרת מוצרים - רכישות באתר האינטרנט של מגנוליה

לקוחות יקרים,

החזרות והחלפות מוצרים שנרכשו באתר מגנוליה יתאפשרו בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן") ובכפוף לכתוב במסמך זה להלן.

כללי

מובהר כי כל האמור במסמך זה מתייחס למוצרים שהוחזרו מבלי שנפגמו.

החלפות יתאפשרו בהחזרת המוצר על ידי הלקוח לאחד מסניפי מגנוליה ויתאפשרו בהצגת חשבונית/ שובר החלפה מקורי/ הוכחת קניה בלבד.

לא יתאפשרו החזרות/החלפות של מוצר שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח.

החזרות והחלפות בעסקה הכוללת מימוש הטבות ו/או צבירת/ מימוש נקודות מועדון הלקוחות של מגנוליה, תהא בכפוף לתקנון מועדון הלקוחות. החזרות והחלפות בעסקה בה חל מבצע או הטבה, כפופות לתקנון המבצע/הטבה הרלבנטי, והכל בכפוף לדין.

 

ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר האינטרנט של קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 ("החוק"), כמפורט להלן:

ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר החברה תתאפשר על ידי הגשת בקשה לביטול עסקה ולקבלת החזר כספי מטעם הלקוח, בדרכים המפורטות להלן במסמך זה, וזאת תוך 14 יום מיום הגשת הבקשה לביטול עסקה (או ממועד קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם).

על אף האמור, ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 חודשים מהמועד כאמור, בהתאם למפורט בחוק.

 

הדרכים למסירת הודעת הביטול על ידי הלקוח:

1. בעל פה - בהגעה לאחד מסניפי מגנוליה.

2. בדואר רשום - לכתובת: רחוב התע"ש 23, ת.ד 2364, כפר סבא 4442525.

3. בדואר אלקטרוני: [email protected].

4. בפקס מס' 09-7931801

5. באינטרנט - באמצעות הקישור הייעודי לביטול עסקה.

בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר תעודת זהות.

לא יתאפשרו החזרות/החלפות של מוצר שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח.

ביטול העסקה

בביטול רכישה בהתאם למסמך זה, יוחזר ללקוח המחיר ששולם (או אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו) תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ששלח הלקוח. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

ההחזר יבוצע בפועל עד 14 יום מיום הגשת הבקשה לביטול עסקה

כתובת למשלוח תכשיטים בדואר:

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ – החזרות

רחוב התע"ש 23, כפר סבא 4442525.

עליכם לצרף אל החבילה חשבונית/פתק החלפה מקורי, אחרת לא נוכל לזהות ולטפל בבקשה שלכם.

 

  • לקוח המעוניין לבטל רכישת מוצר, יחזיר את המוצר לאחד מסניפי מגנוליה או ישלח את המוצר בדואר רשום לכתובת החברה שצוינה לעיל, בצירוף חשבונית/ שובר החלפה/ הוכחת קניה.
  • במידה והלקוח קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר למגנוליה, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו. המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.
  • על אף האמור במסמך זה, במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים באתר או הפרטים שנמסרו במסמך הגילו, אי אספקת במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת של החוזה - לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם. בנוסף, במקרה כאמור, איסוף המוצר יבוצע על ידי מגנוליה ממקום מסירתו, על חשבונה. מגנוליה תיצור קשר עם הלקוח לאחר קבלת הודעת הביטול מטעמו לצורך תיאום האיסוף כאמור.
  • מתן החזר בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית שניתנה בעסקה)  ובהתאם לתקנון המבצע במסגרתו נרכש המוצר כמפורסם באתר. בעסקה בה ניתנה הנחה ו/או מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).
  • בעסקה בה מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).
  • לקוח המעוניין בהחלפת מוצר שרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, רשאי לפנות לסניפי החברה תוך 14 יום מקבלת המוצר ולבצע את ההחלפה. מובהר כי החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע תתאפשר כנגד מוצר בשווי זהה לשווי המחיר בו נרכש המוצר בפועל (כלומר שווי מחיר המבצע), לא תאושר החלפה שנייה.