תקנון מבצע קנו ב150 שלמו 100

 1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

 1. תקופת המבצע

2.1  בתקופה שהחל מיום 26.11.2023 ועד ליום 31.12.2023 יתקיים מבצע "קנו ב150 ₪ שלמו 100 ₪ על התכשיטים המשתתפים במבצע באתר מגנוליה באינטרנט" (להלן - "המבצע").

2.2   המבצע יתקיים באתר האינטרנט של מגנוליה בלבד בכתובת: https://www.magnolia.co.il/   (להלן - "אתר מגנוליה באינטרנט").

2.3   מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

 1. תנאי המבצע

3.1   המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון כמפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2   תכשיטים המשתתפים במבצע - תכשיט מן התכשיטים הנמכרים באתר רשת מגנוליה, ואשר נמכר במחירו המלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: שעונים, אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ , הצטרפות למועדון, רכישת שוברי קניה ו/או כרטיסי מתנה ((Gift Card שהונפקו ע"י מגנוליה וכיוב' (להלן - "תכשיט המשתתף במבצע").

3.3   במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוח, הרוכש תכשיט המשתתף במבצע באתר מגנוליה באינטרנט, ליהנות מהנחה של 50 שקלים בקנייה מעל 150 ₪ על התכשיטים המשתתפים במבצע (להלן - "ההנחה").  

3.4  המבצע הינו בכפולות של 150 ₪, ההנחה האמורה לא תינתן בשווי פריטים הנמוך מ- 150 ₪.

3.5   במסגרת המבצע לא יתאפשר שימוש בשוברי קניה שהונפקו על ידי מגנוליה ולא בכרטיס מתנה (Gift card). 

3.6   אין כפל מבצעים או הנחות.

3.7  במסגרת מבצע זה לא תתאפשר רכישת תכשיטים מקטגוריות קלירנס, מארזי מתנה, זהב 14K, שעונים, לייף סטייל ואקססוריז. כאמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר כי במסגרת המבצע לא תתאפשר הצטרפות למועדון ו/או רכישת שוברי קניה ו/או כרטיסי מתנה Gift Card  שהונפקו ע"י מגנוליה.

3.8   המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

3.9   במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת תכשיטים אשר תחילתם באות "O".

3.10 במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת מארזים אשר תחילתם באות "Q".

 1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

לצפייה במדיניות החלפות והחזר כספי באתר לחץ כאן

 1. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 1. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     בזמן מבצע מגנוליה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים באתר בזמן אמת עם זאת, ייתכן כי עלולים להיווצר פערים בין המחיר המלא למחיר המבצע בעת השלמת הליך הזמנה. במצב כזה מגנוליה תישא באחריות לפערי המבצע ותפצה את הלקוח בהתאם לתנאי המבצע כפי שמוסדרים בתקנון המבצע הרלוונטי. בכל מקרה לא תישא מגנוליה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

6.3     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.4     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.5     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.6     התשלום בגין הרכישות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.  

6.7     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

50% הנחה בקניית שני פריטים ומעלה בקטגוריית CLEARANCE

 1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

 1. תקופת המבצע

2.1  בתקופה שהחל מיום 3.12.2023 ועד לסיום המבצע ביום ה-10.12.2023 בשעה 9:00 יתקיים באתר האינטרנט של מגנוליה מבצע "50% הנחה על מבחר תכשיטים בקניית 2 תכשיטים ומעלה" על התכשיטים המשתתפים במבצע (להלן - "המבצע").

2.2   המבצע יתקיים באתר האינטרנט של מגנוליה בלבד בכתובת: https://www.magnolia.co.il/   (להלן - "אתר מגנוליה באינטרנט").

2.3   מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה, בכל עת, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

 1. תנאי המבצע

3.1   המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון כמפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2   תכשיטים המשתתפים במבצע - תכשיט מן התכשיטים הנמכרים באתר רשת מגנוליה בקטגוריית ה-CLEARANCE, המסומנים בסימון ייעודי לצורך זיהויים כשייכים לקטגוריית התכשיטים המשתתפים במבצע, אשר נמכרים במחיר מלא ללא כפל מבצעים. "תכשיט המשתתף במבצע").

3.3   במסגרת המבצע, כל לקוח זכאי לרכוש תכשיטים ממגוון התכשיטים המשתתפים במבצע ולקבל 50% הנחה על כל תכשיט המשתתף במבצע ובתנאי שעמד בתנאי של "בקניית שני תכשיטים ומעלה המשתתפים במבצע" באתר מגנוליה באינטרנט בקטגוריה זו בכתובת: https://www.magnolia.co.il/" (להלן - "אתר מגנוליה"). מובהר כי המבצע יתקיים באתר מגנוליה בלבד ולא חל ברכישות בסניפי הרשת.

3.4  קבלת ההנחה, על פי תנאי מבצע זה, תוכל להיעשות אך ורק במעמד אותה הרכישה של תכשיטים המשתתפים במבצע. לא ניתן יהיה לקבל את הנחת המבצע במקרה של פיצול רכישות ו/או צירוף רכישות שונות.

3.5   במסגרת המבצע לא יתאפשר שימוש בשוברי קניה שהונפקו על ידי מגנוליה ולא בכרטיס מתנה (Gift card). 

3.6   אין כפל מבצעים או הנחות.

3.7  במסגרת המבצע לא ניתן לממש הטבות מועדון My Magnolia ובכללן הטבת הצטרפות,  הטבת יום הולדת או מימוש נקודות מועדון צבורות. מבלי לגרוע מהאמור, ניתן יהיה לצבור נקודות מועדון בגין רכישת תכשיטים המשתתפים במבצע.

3.8   המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

 1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

לצפייה במדיניות החלפות והחזר כספי באתר לחץ כאן

 1. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 1. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     בזמן מבצע מגנוליה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים באתר בזמן אמת עם זאת, ייתכן כי עלולים להיווצר פערים בין המחיר המלא למחיר המבצע בעת השלמת הליך הזמנה. במצב כזה מגנוליה תישא באחריות לפערי המבצע ותפצה את הלקוח בהתאם לתנאי המבצע כפי שמוסדרים בתקנון המבצע הרלוונטי. בכל מקרה לא תישא מגנוליה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

6.3     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.4     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.5     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.6     התשלום בגין הרכישות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.  

6.7     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

תקנון מבצע קנו ב250 שלמו 200 תכשיטי זהב K14

 1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

 1. תקופת המבצע

2.1  בתקופה שהחל מיום 3.12.2023 ועד ליום 10.12.2023 בשעה 9:00 יתקיים מבצע "קנו ב250 ₪ שלמו 200 ₪ על התכשיטים המשתתפים במבצע בקטגוריה זו בלבד באתר מגנוליה באינטרנט" (להלן - "המבצע").

2.2   המבצע יתקיים באתר האינטרנט של מגנוליה בלבד בכתובת: https://www.magnolia.co.il/   (להלן - "אתר מגנוליה באינטרנט").

2.3   מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

 1. תנאי המבצע

3.1   המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון כמפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2   תכשיטים המשתתפים במבצע - תכשיט מן התכשיטים הנמכרים באתר רשת מגנוליה, ואשר נמכר במחירו המלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: שעונים, אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ , הצטרפות למועדון, רכישת שוברי קניה ו/או כרטיסי מתנה ((Gift Card שהונפקו ע"י מגנוליה וכיוב' (להלן - "תכשיט המשתתף במבצע").

3.3   במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוח, הרוכש תכשיט המשתתף במבצע באתר מגנוליה באינטרנט, ליהנות מהנחה של 50 שקלים בקנייה מעל 250 ₪ על התכשיטים המשתתפים במבצע (להלן - "ההנחה").  

3.4  המבצע הינו בכפולות של 250 ₪, ההנחה האמורה לא תינתן בשווי פריטים הנמוך מ- 250 ₪.

3.5   במסגרת המבצע לא יתאפשר שימוש בשוברי קניה שהונפקו על ידי מגנוליה ולא בכרטיס מתנה (Gift card). 

3.6   אין כפל מבצעים או הנחות.

3.7  כאמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר כי במסגרת המבצע לא תתאפשר הצטרפות למועדון ו/או רכישת שוברי קניה ו/או כרטיסי מתנה Gift Card  שהונפקו ע"י מגנוליה.

3.8   המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

3.9   במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת תכשיטים אשר תחילתם באות "O".

3.10 במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת מארזים אשר תחילתם באות "Q".

 

 1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

לצפייה במדיניות החלפות והחזר כספי באתר לחץ כאן

 1. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 1. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     בזמן מבצע מגנוליה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים באתר בזמן אמת עם זאת, ייתכן כי עלולים להיווצר פערים בין המחיר המלא למחיר המבצע בעת השלמת הליך הזמנה. במצב כזה מגנוליה תישא באחריות לפערי המבצע ותפצה את הלקוח בהתאם לתנאי המבצע כפי שמוסדרים בתקנון המבצע הרלוונטי. בכל מקרה לא תישא מגנוליה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

6.3     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.4     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.5     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.6     התשלום בגין הרכישות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.  

6.7     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.